Vi har ett brett kontaktnät och samarbetar med många andra firmor som är specialiserade på exempelvis lackering, försikning, cromning och inredning.